Avís legal

El present, és un Avís Legal d’obligada visualització que regula les condicions d’ús que han de ser observades per les persones usuàries d’aquest lloc web. Et preguem que les llegeixis detingudament, ja que el fet d’accedir a aquest implica que has llegit i acceptat, sense cap reserva, les condicions que segueixen:

 

Informació general

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que el titular del lloc web www.citizensq.social és la Sra. Montserrat Llobet Abizanda, amb domicili a aquests efectes al Carrer de Les Tres Creus, 236. 08203 Sabadell i proveïda de DNI núm. 39.351.677-B (en endavant Citizens Q)

Telèfon de contacte: +34 615 854 533
Adreça de correu electrònic de contacte: info@citizensq.social

 

Condicions d’ús del lloc web

La persona usuària compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des d’aquest, i a no utilitzar els serveis o informacions continguts en aquest lloc web per desenvolupar activitats contràries a les lleis, la moral i les bones costums, l’ordre públic i, en general, es compromet a fer un ús conforme al present Avís Legal.

Citizens Q podrà interrompre, temporal o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten mitjançant aquest, en qualsevol moment i sense previ avís.

Així mateix, Citizens Q es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal web a qualsevol persona usuària que incompleixi les condicions d’ús establertes en el present Avís Legal, tot això sense necessitat de preavís.

En cas que Citizens Q presti, mitjançant el present lloc web, cap tipus de servei especial o realitzi alguna promoció o oferta especial, en aquest s’establiran les condicions específiques que el regulin, i l’aplicació del qual prevaldrà sobre les condicions d’ús i la resta de previsions establertes en el present Avís Legal, en cas d’incongruència o incompatibilitat entre ambdues.

 

Drets de propietat intel·lectual

Citizens Q és titular, en el seu cas, llicenciatària, dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d’aquest lloc web, incloent descripció de productes, textos, imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, marques, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura i disseny, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, que es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

En cap cas, l’accés al present lloc web implica cap tipus de renuncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

Queda prohibida la reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la comunicació pública, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci de forma total o parcial amb la informació continguda en aquest portal web, que no hagi sigut expressament autoritzat per Citizens Q. En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua cap renuncia, transmissió, o cessió total o parcial d’aquests drets.

La persona usuària s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de Citizens Q o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin incloure’s en els continguts. Així mateix, la persona usuària s’abstindrà d’utilitzar els continguts web i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda mitjançant el lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

El lloc web correspon a un nom de domini registrat per Citizens Q i que no pot ser utilitzat, excepte amb autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de Citizens Q de cap manera que pugui causar confusió entre els seus clients o descrèdit de Citizens Q.

En aquest sentit, aquelles persones que desitgin establir un “link” o hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web, necessitaran l’autorització expressa i per escrit de Citizens Q, sense que això impliqui una relació entre Citizens Q i el titular de la pàgina en la que s’estableixi el “link”, ni l’aprovació o acceptació, per part de Citizens Q, dels seus continguts o serveis.

Queda totalment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de Citizens Q, qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. Conseqüentment, Citizens Q no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d’aquesta alteració o manipulació per tercers.

 

Limitació de la responsabilitat

Citizens Q s’eximeix de tota responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per la persona usuària com a conseqüència de la informació continguda en el present lloc web.

Així mateix, Citizens Q nega tota responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igualment que la responsabilitat que se’n derivi de la mala utilització dels continguts, i es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a aquests, de manera temporal o definitiva. En aquest sentit, Citizens Q s’eximeix de tota responsabilitat respecte dels continguts i serveis oferts a través de les pàgines web titularitat de tercers a les que es poden accedir a través dels links allotjats a aquest lloc web.

Tot i prendre totes les precaucions necessàries per a proporcionar, en aquest lloc web, informacions actuals i exactes, Citizens Q no pot garantir el rigor ni l’actualitat de tota la informació facilitada, ni l’existència d’errors o omissions, havent de ser la persona usuària conscient de què la informació a la qual té accés és subministrada en les condicions detallades en el present Avís Legal, sense cap garantia de què aquestes siguin exactes i actualitzades.

D’aquesta manera, Citizens Q no pot garantir la continuïtat del funcionament del lloc web, ni que aquest es trobi en tot moment operatiu i disponible.

Així mateix, Citizens Q no es fa responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

 

Obligacions de les persones usuaries

La persona usuària respondrà dels danys i perjudicis que Citizens Q pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en el present Avís Legal.

Respecte a la navegació, la persona usuària es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que, en cada moment, tingui establertes Citizens Q, relatives a l’ús del lloc web i que seran publicades en aquest.

 

Privacitat

Durant la navegació pel present lloc web, és possible que la persona usuària hagi o pugui facilitar determinades dades de caràcter personal, que Citizens Q processarà d’acord amb els termes descrits en la seva “Política de Privacitat”, que queda incorporada al present Avís Legal per remissió des d’aquest apartat.

 

Durada i modificació

Citizens Q tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, de forma unilateral.

La vigència temporal del present Avís Legal coincideix, per tant, des de la seva primera publicació o exposició en aquest lloc web i durant aquesta, fins el moment en què l’Avís Legal sigui modificat de forma total o parcial per Citizens Q.

Citizens Q podrà donar per finalitzada, suspendre o interrompre, unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de la persona usuària.

 

Legislació i jurisdicció

Citizens Q es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

El present Avís Legal es regeix per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les persones usuàries  i Citizens Q, amb expressa renúncia del seu fur, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir derivats d’aquest Avís Legal als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).