Bones Festes i pròsper 2021 ple de Qualitat de vida!

24 de desembre de 2020 / Montserrat Llobet

Em fa il·lusió felicitar-vos les Festes compartint el missatge que he enviat als meus alumnes del Treball de Final de Màster (TFM) de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en la modalitat de Pla d'Empresa de la UOC. Perquè, a més de desitjar-vos el millor per l'Any Nou, penso que ens pot fer servei per donar la volta al nostre dia a dia i fer-lo més sostenible, per tal que totes les persones del planeta puguem gaudir d'un 2021 amb més qualitat de vida. Els he dit així:

Les properes Festes i els desitjos per al nou any fan que em vingui bé el que ara us diré: si la nostra societat té futur, aquest està a la responbilitat social de les empreses. Fixeu-vos que podríem resumir tots els desitjos nadalencs a la nostra família, amistats i comunitat en una millor QUALITAT DE VIDA: qualitat ambiental, benestar i identitat cultural. Aquestes són les tres dimensions identificades per Julio Alguacil a la seva tesi doctoral "Calidad de vida y praxis urbana. Nuevas iniciativas de gestión ciudadana en la periferia social de Madrid", CIS, 2000.

Les tres dimensions de la Qualitat de Vida podem observar-les en els problemes que ens preocupen aquests dies: 

 • • Qualitat ambiental: la nostra salut depèn de la qualitat de l'entorn natural en què vivim. En una societat globalitzada el nostre entorn ja no és el nostre barri, municipi, comarca, país ... És ja el planeta sencer i la Covid-19 ens ho està demostrant. Per tenir cura de la nostra salut hem de guarir la salut del planeta de manera preventiva. Perquè avui és el coronavirus i demà qui sap.
 • • Benestar: treball digne, formació, salut laboral. Com no hem de desitjar que desaparegui la precarietat laboral que ens porta a índexs de pobresa cada vegada més elevats, nega la formació i posa en risc la salut laboral? 
 •  
 • • Identitat cultural: per sentir-nos bé, amb salut i força per afrontar el futur, necessitem sentir-nos formar part d'una o diverses cultures acollides per la comunitat en què vivim amb la nostra família, companys de treball, amistats i veïnat. Desitjar Bones Festes i Feliç Any Nou a les persones del nostre entorn és una manifestació de la nostra identitat cultural.

Podem observar com aquesta trilogia està interrelacionada per dues necessitats humanes bàsiques (Doyal & Gough, 1994): la salut física i l'autonomia crítica, que es basen en l'intercanvi de punts de vista perquè cadascú pugui prendre les seves millors decisions i es responsabilitzi de les conseqüències que aquestes tinguin. Així doncs, les nostres idees de negoci socialment responsables han de satisfer necessitats humanes bàsiques. No solament per a fer el bé als altres, sinó per emprendre negocis econòmicament viables a llarg termini, ja que les necessitats efímeres no són bàsiques i desapareixen amb el negoci que les ha creat. Atès que ens hem allunyat molt de les necessitats humanes bàsiques, per donar massa importància a l'increment de les vendes i fer créixer els negocis peti qui peti, haurem d'exercitar-nos a reflexionar per a la millora contínua de la sostenibilitat de béns i serveis. Un camí que segurament no té fi, però de cap manera ens hem de rendir. Hem de fixar-nos petites fites que ens animin a avançar.

Necessitem negocis que pervisquin al llarg del temps, que generin confiança a llarg termini per frenar la voràgine especulativa de la nostra economia basada en un sol ús tant d'objectes com de persones. Així doncs, us proposo que penseu en la vostra empresa i els productes que ofereix, i intenteu respondre les següents preguntes per assegurar-vos que empresa i productes són socialment i ambientalment sostenibles, i per tant responsables: 

 • • Si el vostre producte és un bé, no és un servei, de quins materials i envasos o embalatges està fet? Hauríem de donar sempre prioritat a materials compostables, i quan això no és possible, a materials reutilitzables que a la fi de la seva vida útil es puguin reciclar en un percentatge proper al 100%. Per exemple, el vidre: tenim un problema monumental amb els envasos de plàstic i hauríem de tornar als envasos de vidre retornables.
 •  
 • • El vostre producte és ecològic? Podria ser-ho? Un producte ecològic és el que menys impacta en el medi natural, no només en la seva extracció i producció, també en la seva distribució i el seu rebuig. És a dir, s'hauria de tenir en compte tot el seu cicle de vida. Per posar dos exemples, el primer les verdures i fruites ecològiques, que si estan embolicades en plàstic o un altre envàs contaminant, ja no són tan ecològiques. El millor és anar a comprar amb bosses reutilitzables, res més. El segon exemple és el dels electrodomèstics, que la seva vida útil és cada vegada més curta. Ja sigui per l'obsolescència programada, perquè es fan malbé aviat i no hi ha peces de recanvi, no es troben serveis pròxims d'assistència tècnica, o directament no es poden reparar. Per tant, hem de donar-li les voltes que calgui per produir electrodomèstics tan ecològics com sigui possible analitzant tot el seu cicle de vida. 
 •  
 • • La proximitat és sostenibilitat. D'on procedeixen les matèries primeres? ¿Quin recorregut fan els productes (béns o serveis) entre empresa i client? Avui dia ens arriben matèries primeres o productes de totes les parts del planeta. De fet, sovint, han fet un recorregut d'una part a una altra en les seves diferents fases del procés de producció i distribució amb un impacte social i ambiental brutal, de manera que hauríem de buscar matèries primeres i productes acabats amb la proximitat més gran possible, per subministrar també als nostres clients més propers: barri, municipi, comarca, país, continent. Tan sols haurien d'exportar aquelles empreses que ofereixin un bé o servei, que al país de destinació proporcioni una necessitat que no es pot satisfer amb els mitjans materials i humans del seu propi territori
 •  
 • • Llengua també de proximitat. Tots els territoris tenen la seva llengua original. Utilitzes o utilitzaràs la llengua de proximitat del territori on operi la teva empresa? La responsabilitat social també implica respectar la identitat cultural del territori on viuen les persones treballadores, clientes i veïnes de l'empresa. En el cas de les persones treballadores, els manuals de treball, correus electrònics oficials, nòmines, programari informàtic, material formatiu, etc. haurien d'estar en la llengua de proximitat del territori on s'ubica el centre de treball. En el cas de les persones clientes, els catàlegs de productes, instruccions, etiquetes, web, publicitat, atenció a client, etc. també haurien d'estar en la llengua de proximitat del seu lloc de residència. En el cas del veïnat d'on s'ubica la seu de l'empresa, centre de treball o centre comercial, a més de comunicar-se amb la llengua de proximitat és necessari establir relacions socials amb les entitats del territori per polsar les preocupacions i participar en la contribució a la qualitat de vida de la seva ciutadania.
 •  
 • • Les persones treballadores, en la producció i distribució dels béns i serveis de la vostra empresa, tenen la capacitat de participar en les decisions operatives del dia a dia de l'empresa, i sobre l'estratègia a seguir en el futur? Les persones treballadores i alhora propietàries de l'empresa són les que tenen totes les capacitats per participar en les decisions operatives relatives al seu propi treball i també en les decisions estratègiques, i les persones que tenen un contracte indefinit poden tenir algunes d'aquestes capacitats que podem anomenar d'autonomia crítica. Com més gran sigui la proporció de persones amb autonomia crítica a la feina, menys precarietat laboral trobarem, perquè lògicament les persones no decidiran escollir unes condicions de treball per a si mateixes que no considerin dignes. 
 •  

Totes aquestes preguntes van encaminades a satisfer necessitats humanes bàsiques a llarg termini, perquè les empreses responsables es basen en la cooperació entre les seves parts interessades, especialment entre persones treballadores i clientes, i la cooperació neix de la confiança que s'adquireix al llarg dels anys. Una confiança i un compromís que no vol presses, com els guisats tradicionals d'aquestes Festes, elaborats a foc lent.

Desitjant que aquestes reflexions us siguin útils, us desitjo Bones Festes i que tingueu un pròsper 2021 ple de Qualitat de Vida!

Compartir: