Consultoria en sostenibilitat

Beneficis de la col·laboració

Administració

Plantilla més
implicada

Estalvi en la
gestió de residus

Planificació urbanística i d’usos d’acord amb la qualitat de vida ciutadana

Emprenedoria

Revitalització del petit comerç i la vida als barris

Promoció de l’emprenedoria

Nous projectes per consolidar empreses responsables

Ciutadania

Dinamització
d’entitats veïnals

Ciutats més segures i cohesionades

Resposta més adequada a les necessitats de la ciutadania

Els Indicadors de qualitat de vida ens ajuden a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

A la següent taula tenim els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a l’esquerra i els indicadors Citizens Q de qualitat de vida a la dreta. Podem observar com cada indicador propi de Citizens Q ajuda a assolir diversos ODS.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

 

Indicadors de qualitat de vida

Estabilitat laboral /  Igualtat d'oportunitats /  Ciutadania activa  /  Petjada Ecològica i Social / Xarxa d’Entitats

1. Fi de la pobresa

2. Fam zero

3. Salut i benestar

4. Educació de qualitat

5. Igualtat de gènere

6. Aigua neta i sanejament

7. Energia assequible i no contaminant

8. Treball decent i creixement econòmic

9. Indústria, innovació i infraestructura

10. Reducció de les desigualtats

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Producció i consum responsables

13. Acció pel clima

14. Vida submarina

15. Vida d’ecosistemes terrestres

16. Pau, justícia i institucions sòlides

17. Aliances per assolir els objectius

Consultoria en sostenibilitat

Ets empresa?
Passa a l’acció identificant noves oportunitats de negoci per oferir als teus clients productes innovadors que contribueixin a la qualitat de vida.

Ets entitat social?
Us ajudem a formular acords de col·laboració amb empreses i administracions públiques que facin créixer la qualitat de vida al vostre territori.

Ets administració pública?
Us ajudem a dissenyar polítiques públiques per a la dinamització econòmica i social del territori on actues, tot i contribuint als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).