Proposta per una ramaderia extensiva de proximitat

19 d'agost de 2022 / Montserrat Llobet

Cada vegada més relacionem els incendis forestals o altres desastres ambientals que afecten el nostre territori amb el canvi climàtic. Llavors ens preocupem perquè tractar aquest problema és una qüestió ben complexa. Ara bé, estendre la ramaderia extensiva en el territori pot ser part important de la solució als incendis i a d’altres problemes.

La pastura dels animals ens obliga a invertir recursos en la gestió de boscos, però ens pot proporcionar un retorn econòmic en forma de:

 • -Llocs de treball en condicions dignes tant en la producció com en la distribució.
 • -Menys importació de carn que genera CO2 en el seu transport fins a casa nostra i gran quantitat de residus d’embalatges.
 • -Menys contaminació per purins que no cal gestionar perquè els excrements es reparteixen de manera natural pel territori.
 • -Conservació dels ecosistemes dels nostres boscos de manera natural sense necessitat de tantes intervencions per reparar danys.
 • -Contribució al benestar animal també de manera natural.

Per tal que la ramaderia extensiva es vagi generalitzant al territori hem identificat les següents parts interessades que hi apostin:

 • -La ciutadania, que hem de prendre consciència dels impactes socials i ambientals de les nostres diverses accions de consum.
 • -L’administració pública, que ha de promoure la sostenibilitat entre la ciutadania, les empreses productores i la pròpia administració.
 • -Les empreses productores del territori, que han d’ajudar-se mútuament per fer arribar els seus productes a la ciutadania en la major proximitat possible i acordar amb l’administració pública quina part de la seva activitat beneficia més directament al conjunt de la societat i, per tant, s’ha de finançar amb fons públics.
 • -Les empreses de distribució, destacant el paper de les associacions de comerciants, que haurien de facilitar a la ciutadania l’accés als aliments de Km0 en la proximitat del propi barri on resideix.

Considerem que cal crear espais de trobada amb totes les parts interessades on aquestes puguin participar per facilitar que:

 • -La ciutadania disposem d’opcions de consum sostenibles i assequibles també per a famílies amb rendes baixes.
 • -S’incrementi la producció de Km0 i es consumeixi també en proximitat.
 • -La pagesia pugui desenvolupar la seva activitat econòmica de manera digna per tal que es freni l’abandonament d’un ofici imprescindible pel nostre futur econòmic, social-cultural-educacional i ambiental.
 • -La contractació pública sigui una eina fonamental per tal que el finançament de la transformació reverteixi en la pagesia del territori i la faci créixer, ajudant al reequilibri poblacional i contribuint a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

En conclusió, apostem per resoldre els reptes socials i ambientals que tenim davant gràcies a que ciutadania, administració pública, empreses productores del territori i empreses de distribució, creïn espais de trobada per una ramaderia extensiva de proximitat.

Compartir: