Observatori social i ambiental

Comunica i millora els resultats dels indicadors de qualitat de vida de la teva empresa/entitat!

Citizens Q avalua empreses i productes per tal d’observar la seva contribució a la qualitat de vida laboral, d’hàbits de  consum i veïnal.

Ho fem amb indicadors propis, d’una forma neutra i asèptica, en la que no intervé una validació personal i/o compromesa.

Les avaluacions permeten crear productes més sostenibles, proporcionar alternatives econòmiques i accés a noves oportunitats de negoci a les empreses que les utilitzen.

Informes d'avaluació de:

Informes de producte

Indicadors bàsics

1. Tipus d’envàs i/o embalatge: els envasos compostables retornables són els que generen menys impacte ambiental.

2. Etiquetes, catàlegs i manuals: respectant la identitat cultural del territori on viuen les persones que compren el producte.

3. Producte amb segell ecològic: tant si es tracta d’un bé o d’un servei que està reconegut per un impacte ambiental baix.

4. Distància entre el lloc d'origen i consum: a més distància més emissions de CO2 pel transport, major empremta ecològica si el producte necessita refrigeració, envasos i embalatges. També dificulta el control de les condicions de treball.

5. Estabilitat laboral en la producció: compromís de l'empresa productora amb les persones que hi treballen, a través de la durada prevista en la relació contractual amb cadascuna d'elles.

6. Estabilitat laboral en la distribució: compromís de l'empresa distribuïdora amb les persones que hi treballen, a través de la durada prevista en la relació contractual amb cadascuna d'elles.

Informes d'empresa

Indicadors bàsics

1. Estabilitat laboral: compromís de l'empresa amb les persones que hi treballen, a través de la durada prevista en la relació contractual amb cadascuna d'elles.

2. Igualtat d’oportunitats de gènere, diversitat funcional i exclusió social.

3. PES - Petjada Ecològica i Social: impacte social i ambiental derivat dels desplaçaments als centres de treball i consum.

4. Ciutadania Activa: esforços que fa l’empresa per a traslladar la preocupació ambiental i social a la ciutadania, tant sobre la mateixa empresa com del sector en el que actua.

5. Cohesió social – Xarxa d’entitats: grau de relació o cooperació no comercial amb entitats no lucratives.

Informes sectorials

Tèxtil , Energètiques, Banca, Alimentació...

Identificació de les empreses més significatives del sector per la seva mida i sostenibilitat

Anàlisi de la contribució de cadascuna d’elles a la qualitat de vida de les seves parts interessades

Anàlisi comparativa entre les empreses més significatives

Recomanacions per a la millora  de resultats dels indicadors.

Informes multisectorials

Inclouen empreses d’un territori o d’una associació empresarial en tota la seva diversitat de sectors.

Analitzen els 5 indicadors bàsics de la sostenibilitat de totes les empreses per identificar aspectes comuns que facilitin col·laboracions per promoure la sostenibilitat.

El contingut del informes pot ser interessant per orientar el consum, definir una estratègia local comuna, o dissenyar polítiques públiques de sostenibilitat.

Sol·licita el teu informe

Comunica i millora els resultats dels indicadors de qualitat de vida de la teva empresa/entitat!

› Els Indicadors amb els resultats més elevats t’ajuden a mostrar l’alt  grau de compromís de la teva entitat amb la sostenibilitat.

› Els Indicadors amb més marge de millora et mostren les possibilitats de noves accions per avançar en la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de la teva entitat.

Vols fer realitat noves oportunitats per la teva empresa/entitat? 

L'Informe construït sobre els Indicadors de sostenibilitat són la base per passar a l'acció.