Ens hem estrenat a la FESC'22!

28 d'octubre de 2022 / Adrià Garcia

Des de l’Observatori de qualitat de vida Citizens Q havíem participat en format virtual a les darreres dues edicions de la Fira de l’Economia Solidària de Catalunya (FESC), però aquest any ens ha fet molta il·lusió participar-hi de manera presencial, perquè ens permet compartir projectes sostenibles amb les entitats i, en el nostre cas, retrobar persones entranyables amb qui feia molt de temps que no coincidíem. Un veritable plaer.

Vam aprofitar l’ocasió per oferir a les entitats de fer-los un INFORME BÀSIC DE SOSTENIBILITAT social i ambiental amb la nova Calculadora CitizensQ, que trobareu a la nostra web www.citizensq.social, i que ens permet saber com en són de sostenibles les organitzacions.

La Calculadora és una eina pràctica i àgil que, en tan sols 10 minuts i 5 Indicadors de qualitat de vida, ens dóna una orientació força ajustada sobre la sostenibilitat de la nostra empresa, tant des del punt de vista laboral, de consum com comunitari. Els tres primers indicadors són de l’àmbit del treball, el quart analitza l’àmbit dels clients i el cinquè les relacions amb les entitats del nostre entorn territorial i del nostre sector d’activitat.

Més d’una trentena d’entitats es van acostar al nostre estand per a que els féssim el seu Informe Bàsic i així van poder conèixer el seu grau de sostenibilitat. Totes elles van aprovar i una gran majoria, gairebé per unanimitat, amb un nivell molt alt de sostenibilitat social i ambiental. Això no és gens estrany perquè la FESC és un lloc de trobada d’entitats que posen les persones al centre de la seva activitat i, per tant, prioritzen la qualitat de vida i totes les seves components econòmiques, socials i ambientals.

La major part de les entitats han obtingut un valor global al voltant del 7, però el resultat de cada indicador pot fluctuar força:

 • 1 - L’Indicador d’Estabilitat Laboral obté notes entre el 7 i el 8 en la major part dels casos perquè les entitats de la FESC estan molt compromeses amb les seves persones treballadores, atès que la gran majoria són sòcies de treball o sòcies treballadores.
 •  
 • 2 - Pel que fa a l’Indicador d’Igualtat d’Oportunitats, tenim que la majoria suspenen en aquest indicador ja que ens surt una mitjana al voltant del 4. Si mirem en detall els tres subindicadors, tenim que:
  •  
  • - L’indicador de gènere reflecteix que en la majoria de casos hi ha paritat en els càrrecs directius, el que implica treure un 5, encara que en alguns casos són tot dones i per tant obtenen fins a un 10, nota que premia l’aposta per a que les dones ocupin càrrecs directius, compensant una mica el resultat de totes aquelles organitzacions en les que les dones no hi troben oportunitats.
  •  
  • - A l’indicador de diversitat funcional, al ser gairebé totes les entitats analitzades de menys de 50 persones treballadores, no estan obligades a tenir-ne amb certificat de discapacitat. Quan es compleix amb el 2% de la Ley General de Discapacidad, s’obté un 5 i a mesura que se supera aquest percentatge es pot arribar al 10, com és el cas d’un Centre Especial de Treball (CET) que es va analitzar.
  •  
  • - A l’indicador de risc d’exclusió gairebé totes les entitats suspenen i treuen una nota al voltant del 2. Cal tenir en compte que l’IDESCAT ha calculat que el percentatge de persones en exclusió laboral es troba al voltant del 15%, el que implica que les entitats de 7 persones treballadores o més hauria de tenir en plantilla al menys una persona que en el moment de ser contractada es trobés en situació d’exclusió. Les Empreses d’Inserció Laboral (EIL) poden treure en aquest indicador fins a un 10.
 •  
 • 3 - A l’Indicador de Petjada Ecològica, ens trobem valors al voltant del 5 o per sota, això ens indica que la gran majoria de persones treballadores van fins al centre de treball a peu o en bicicleta, viuen a menys de 30 minuts en cotxe o transport públic i si venen de més lluny fan força teletreball. El resultat d’aquest indicador no és massa diferent per entitats que no són de l’economia social, perquè el sistema en què les persones estem immerses ens porta a residir, treballar i consumir en territoris diferents, forçant-nos a utilitzar el cotxe amb el conseqüent impacte ambiental i les dificultats de conciliació entre la vida laboral, personal, familiar i comunitària.
 •  
 • 4 - Per l’Indicador de ciutadania activa obtenim valors molt alts, entre 9 i 10 ja que, com no pot ser d’altra manera a l’Economia Social i Solidària (ESS), totes les entitats fem moltes activitats de reflexió crítica amb clients, ciutadania o proveïdores per millorar la nostra sostenibilitat i la del nostre entorn.
 •  
 • 5 - Finalment a l’Indicador de Xarxes d’Entitats, tenim valors al voltant del 7, atès que les entitats de l’ESS ens caracteritzem per un alt nivell d’intercooperació amb altres entitats i persones.

Amb aquestes bones puntuacions que van obtenir les entitats a qui vam fer l’informe els hem  ofert d’obtenir el seu CERTIFICAT DE SOSTENIBILITAT, que els permetrà:

 • - Acreditar la sostenibilitat gràcies a la verificació que realitza Citizens Q.
 • - Fer visible la seva contribució a la qualitat de vida de les persones i de l’entorn.
 • - Generar confiança per la metodologia científica utilitzada.

L’article “Objectiu: millorar la nostra qualitat de vida. Per què no ens en sortim?” que vam publicar al nostre Blog fa unes setmanes, explica quina és i com s’aplica la metodologia científica en què es basen els Indicadors de qualitat de vida Citizens Q.

Unes bones puntuacions no treu que es puguin optimitzar més les contribucions a la qualitat de vida, llavors els INFORMES DE SOSTENIBILITAT Citizens Q aprofundits i complets, a més de dir-nos com en som de sostenibles, ens permeten:

 • - Explorar possibilitats de millora.
 • - Identificar oportunitats de negoci sostenibles.
 • - I detectar els productes i serveis més sostenibles que s’ofereixen.

Actualment els mercats de béns i serveis estan enfocats a la venda compulsiva, i el preu és un dels principals indicadors que es té en compte. Però el preu no ens informa sobre els aspectes de la sostenibilitat com el treball digne, la proximitat geogràfica dels productes, l’impacte de la producció en el medi ambient, l’impacte dels envasos i embalatges o l’ús de la llengua de proximitat, en el nostre cas el català.

Atès que per prendre les nostres millors decisions de compra necessitem tenir informació pràctica, per poder-les prendre de manera àgil, l’Observatori de qualitat de vida Citizens Q està dissenyant un CERCADOR DE PRODUCTES SOSTENIBLES que ens doni transparència informativa sobre els mercats.

Per il·lustrar la transparència informativa vam convidar a les entitats de la FESC a fer un test de sostenibilitat de productes alimentaris, com a exemple del mètode ràpid de Citizens Q per avaluar béns i serveis de qualsevol sector d’activitat, i així fer-se una idea de la senzillesa del mètode en comunicar les contribucions socials i ambientals dels seus productes. 

En conclusió, a la FESC vam compartir les nostres eines d’anàlisi de la sostenibilitat d’empreses i de productes per VIURE BÉ SENSE FER MALBÉ.

Compartir: