Problemes d'agència a les relacions de negoci (III)

19 d'octubre de 2020 /   Montserrat Llobet

(Aquí pots llegir la primera  i la segona part de l'article)

Que prestador i prestatari tinguin posicions enfrontades no es deu a una oposició d’interessos -doncs es comparteix l’interès més important que és l’èxit del projectesinó a una relació de desconfiança basada en l’opacitat.

Les persones que estem immerses en els sistema d’economia de mercat, vivim amb incertesa o alerta contínua la situació econòmica del nostre nucli familiar davant la certesa que si el nostre esforç individual és insuficient i el cercle social més proper (família i amistats) no ens recolza, podem caure en un forat del que no podrem sortir. Aquest sentiment és present en el dia a dia de tothom, i és això el que provoca la necessitat de protegir-se ocultant aquella informació que, si es fes pública, creiem que debilitaria la nostra posició.

La transparència és la base de la confiança mútua, però mostrar els comptes en el nostre context, es considera quelcom que afecta a la intimitat de les persones i organitzacions. Així doncs estem habituats a treballar de manera competitiva i no en cooperació i, per tant, de manera automàtica tendim a ocultar tota aquella informació que no s’hagi elaborat expressament per comunicar-la cap a l’exterior.

De fet, donar crèdit no és sinònim de fe cega doncs, la confiança que dóna crèdit es aquella que es basa en el coneixement de l’altra part. Ara bé, si es vol arribar a la màxima satisfacció de l’operació de crèdit per ambdues parts -mantenir el client d’una banda i fer créixer el projecte per l’altra-, cal que hi hagi un coneixement mutu per treballar conjuntament i en posició d’igualtat. És a dir, que les dues parts es reconeguin mútuament la capacitat de desenvolupar el seu paper i prenguin acords sense utilitzar el seu poder per influir sobre l’altra, doncs l’abús de poder podria portar a negociar condicions de préstec excessivament dures que no permetessin el creixement del projecte i la realització de futures operacions de crèdit.

Adonar-se que la col·laboració amb els altres no és un risc sinó una oportunitat de serrecolzat i de recolzar, és la manera d’eliminar els problemes generats per les relacions d’agència. En el cas dels problemes d’agència entre prestador i prestatari, la transparència total respecte els aspectes rellevants del projecte a finançar, fa que desaparegui l’asimetria d’informació que genera els problemes entre les parts, i que el prestador pugui prescindir d’utilitzar el seu poder per assegurar la seva inversió.

 

Compartir: