Etiqueta: negoci

Blog /   Els problemes d’agència sorgeixen entre dues parts quan el principal contracta unservei professional a un agent, per desconeixement tècnic de l’execució del servei i, per tant, sense control sobre l’execució, el preu, la qualitat i el temps dedicat.Aquesta incapacitat de control sobre el servei és deguda a una asimetria d’informació entre les parts. […]

Read Full Article

Blog /   (Pots llegir la primera part de l’article aquí)Problemes d’agencia en les relacions de crèditPrimer cal apuntar que un crèdit consisteix en la relació que s’estableix entre un creditor o prestador, que té disponibilitat dinerària, i un deutor o prestatari que té necessitat d’un capital. Per tancar l’acord es fixa un import, un tipus […]

Read Full Article

Problemes d’agència a les relacions de negoci (III)

Blog /   (Aquí pots llegir la primera  i la segona part de l’article)Que prestador i prestatari tinguin posicions enfrontades no es deu a una oposició d’interessos -doncs es comparteix l’interès més important que és l’èxit del projectesinó a una relació de desconfiança basada en l’opacitat.Les persones que estem immerses en els sistema d’economia de mercat, […]

Read Full Article