Totes les persones hi entenem de responsabilitat social

12 de juliol de 2021 / Montserrat Llobet

Massa sovint es parla de la Responsabilitat Social com una matèria en què solament entenen les persones expertes per experiència acumulada o estudis cursats. Ara bé, en siguem conscients o no, la Responsabilitat Social afecta les nostres vides de manera quotidiana, i per això totes les persones estem qualificades per opinar al respecte i no ens hem de deixar intimidar, tenim el dret a dir-hi la nostra perquè ens afecta personalment en tots els àmbits de la vida: residència, treball i consum.

A continuació exposo una breu llista de situacions per exemplificar-ho:

  • • Quan sabem el que cobren les diverses persones de l’organització en què treballem tenim la nostra idea de si les diferències de sous estan justificades o no.
  • • Si cada matí hem d’agafar el cotxe per anar a treballar fora de la nostra ciutat, sabem que això dificulta moltíssim la conciliació entre la nostra vida laboral i personal, per molt que l’organització on treballem s’esforci.
  • • Com a persones usuàries o beneficiàries de serveis públics també tenim una idea de la millor manera de rebre aquests serveis per tal que ens ajudin en la nostra qualitat de vida i la de la nostra família.
  • • Quan canviar de companyia proveïdora és indiferent per què totes les opcions formen part d’un oligopoli i des de la seva posició privilegiada passen per sobre dels nostres drets com a persones consumidores, també tenim formada l’opinió que aquestes organitzacions ens mereixen.
  • • Si ens hem comprat una assecadora per què cada cop que estenem la roba al carrer agafa pudor del fum, sabem que la contaminació atmosfèrica no és bona ni per la nostra salut ni per la del medi ambient.
  • • Les dones, les persones amb alguna discapacitat o amb risc d’exclusió social, que han viscut en pròpia pell les embranzides d’organitzacions que han vulnerat el seu dret a la igualtat d’oportunitats, en tenen una opinió ben clara.
  • • Si l’organització que ens va contractar ha tramitat un expedient de regulació d’ocupació i bona part de la plantilla se n’ha anat al carrer, potser ara ens hem adonat de la importància que les persones treballadores puguin participar en les decisions de l’organització.  

S’apel·la a la Responsabilitat Social quan les organitzacions generen impactes negatius, com els d’aquesta llista, en la societat. La manera com s’ha abordat aquesta qüestió al llarg del temps ha anat evolucionant d’acord amb les interpretacions que s’han anat fent del terme i de moltes confusions malintencionades entorn de la seva definició.

L’RS portada a la pràctica per part de les corporacions d’empreses segons unes definicions redactades a conveniència, en contrast amb uns impactes socials en total contradicció amb la qualitat de vida de la ciutadania, generen situacions inquietants en totes les parts, que es manifesten en forma no solament de protesta cap a les accions irresponsables sinó, de vegades, també de rebuig cap al mateix terme de Responsabilitat Social. 

Després d’un procés de reflexió col·lectiu i interdisciplinari en l’àmbit internacional, l’any 2010 es va publicar l’ISO 26000 Guia de responsabilitat social, que aporta una nova definició que va suposar un punt d’inflexió en la matèria en considerar que totes les organitzacions, empreses, administracions públiques i entitats no lucratives, han de ser socialment responsables. A partir d’aquí, la tesi doctoral “Què és la Responsabilitat Social de les Organitzacions i Com es mesura?”[1] ha volgut fer la seva contribució en cercar aquells aspectes comuns a tota mena d’organitzacions, trobant uns indicadors que els mesurin de manera senzilla, però fiable, per facilitar-nos la presa de les decisions més responsables sobre el nostre habitatge, la feina o el consum de qualsevol mena de producte, sigui un bé o un servei. Són Indicadors que ens ajuden a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible[2] (ODS).


[1]Llobet Abizanda, Montserrat (2013). Què és la Responsabilitat Social de les Organitzacions i Com es mesura?   

Llobet Abizanda, Montserrat (2014) ¿Que es la Responsabilidad Social de las Organizaciones? ¿Cómo se mide? Dictus Publishing 

[2] Els Indicadors de qualitat de vida ens ajuden a assolir els ODS https://citizensq.social/consultoria-en-sostenibilitat/

The 17 Sustainable Development Goals https://sdgs.un.org/goals.

Compartir: